GDPR

VAD ÄR GDPR?


Så här behandlar vi dina personuppgifter

För att du ska känna dig trygg med hur vi på Arendus behandlar dina personuppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i Sverige och i resten av EU. Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används. Enligt dataskyddsförordningen måste Arendus informera dig om hur dina personuppgifter behandlas vid kontakt med oss. Det ska göras när uppgifterna samlas in. Du har också rätt att veta vad uppgifterna ska användas till och om de sprids vidare.


Det huvudsakliga syftet med dataskyddsförordningen är att skydda människors rätt till skydd av sina personuppgifter och skydd av privatlivet.


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på något sätt kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn eller personnummer. Men det är också bilder, filmer och ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Likaså tillhörigheter och egendom som kan kopplas till dig som person.


Så lagrar vi dina personuppgifter

Arendus behandlar dina uppgifter elektroniskt och lagrar dem i enlighet med vad som gäller för vår arkivhantering.


Så får du reda på vilka uppgifter Arendus har om dig

Du kan när som helst kontakta Arendus för att få reda på vilka uppgifter vi har lagrat om dig. Du kan också när som helst begära rättelse av de uppgifter som Arendus har.


När du anmäler dig till kurs

När du anmäler dig till en kurs ingår du ett avtal med Arendus där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för att kunna kontakta dig innan, under och efter kurs. De uppgifter vi behöver är namn, telefonnummer och e-mail. Dina personuppgifter lämnas inte vidare till tredje part. När kurserna är avslutade, senast vid påföljande årsskifte, kommer registren att raderas.


När du prenumererar på nyhetsbrev

När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev om arkeologi på Gotland ingår du ett avtal med Arendus där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (namn och e-mail). Uppgifterna används för att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst avbryta din prenumeration. Information om hur du gör detta finns i nyhetsbrevet.

Socialt

Gillar du oss? Besök oss gärna i andra kanaler

Copyright 2020 © All Rights Reserved

ARENDUS AB

Specksrum 6

621 55 VISBY


Tel: 070-597 96 04 (Christian)

Tel: 070-311 80 32 (Dan)

E-post: info@arendus.se