Nyheter

NYHETER:2016-09-07

Nu är det klart att Strängnäs kommun valt Arendus som en av sina ramavtalsleverantörer avseende kulturmiljöutredningar för åren 2017-2018. Vi ser redan fram emot ett spännande samarbete.


2016-05-13

Vi har fått i uppdrag att göra en kulturhistorisk utredning som bl a innebär inventering av kulturvärden och en kartanalys för användning i den fysiska planeringen av en del av Överjärna socken i Södermanlands län.


2016-05-03

På väg till Gotland i sommar? Passa på och delta i en av våra grävkurser i sommar! I år ska vi bl a undersöka en spännande plats i Hamra på södra Gotland som förmodas dölja en hittills undersökt medeltida kastal. Läs mer


2016-02-03

Vi är på plats på Riksantikvarieämbetets utbildningsdagar i Karlskrona som handlar om den pågående riksintresserevideringen och inte minst begreppet påtaglig skada. Förutom kollegial samvaro blir det skarpa gruppövningar med frågeställningar kring bostadsbyggande och anpassning till riksintresse.


2015-08-04

Vi vann upphandlingen! Arendus har fått i uppdrag att genomföra översynen av riksintressen för kulturmiljövården i Gotlands län. Uppdraget kommer att pågå fram till slutet av 2016. Det är med både glädje och ödmjukhet som vi kommer att ta i tu med detta viktiga och spännande uppdrag. Vi ser också fram emot att samarbeta med Boman restaurering AB. Det kommer att vara möjligt att ta del av löpande information om projektet på vår hemsida, sociala medier samt i en kommande blogg. Läs mer


2015-07-02

Vi gör för Region Gotlands räkning, en sammanställning av kulturvärden längs sträckan Klintehamn-Burgsvik, med anledning av en planerad ny vattenledning. Ett arbete som omfattar analyser av såväl historiskt kartmaterial som laserdata.


2015-05-21

Just nu genomför vi en kunskapssammanställning över samtliga äldre anläggningar, som t ex kvarnar och sågar, längs vattendragen på Gotland. Arbetet baseras på uppgifter i det historiska kartmaterialet och kommer att ställas samman i ett GIS-lager och blir därmed ett angeläget underlag i bl a Länsstyrelsens hantering av exploateringsärenden och markomläggningar
Socialt

Gillar du oss? Besök oss gärna i andra kanaler

Copyright 2020 © All Rights Reserved

ARENDUS AB

Specksrum 6

621 55 VISBY


Tel: 070-597 96 04 (Christian)

Tel: 070-311 80 32 (Dan)

E-post: info@arendus.se