Arkeologi

UPPDRAGSARKEOLOGI

Kulturmiljöer är upplevda av människan och förstås utifrån dess omkringliggande landskap. Vi åtar oss uppdrag i hela den arkeologiska ärendekedjan med såväl arkeologiska för- och slutundersökningar samt utredningar. Vårt grundinställning är att så långt möjligt undvika arkeologiska ingrepp och istället lägga kraft på prospekteringsmetoder och analyser av geografiska data. .


Vi nyttjar frekvent såväl metallkartering som fosfatkartering vilket kan ge värdefull information av ett områdes historia utan att några ingrepp behöver göras i miljön. Då metoderna kombineras kan de ge utslag på områden med högre förhistorisk aktivitet vilket ger en bättre möjlighet att tolka landskapets olika delar. Detta kan resultera i att områden med större behov av arkeologiska undersökningar och utredningar kan undvikas i en exploatering eller stå som stöd för budgetering och planering. Vi har kompetens och material för att genomföra både metall och fosfatkarteringar från början till slut.


Vi kan också bistå er i kontakter med antikvariska myndigheter och är fullt utrustade för konservering av metallfynd. Vi lämnar gärna offerter på anpassade lösningar.


Till höger är två exempel på rapporter vi gjort i samband  arkeologisk utredning och förundersökning. Samtliga våra rapporter finns på Riksantikvarieämbetets tjänst Forndok.

Rapport från utredning beträffande omläggning från skog-åker i Burs socken.

Socialt

Gillar du oss? Besök oss gärna i andra kanaler

Copyright 2020 © All Rights Reserved

ARENDUS AB

Specksrum 6

621 55 VISBY


Tel: 070-597 96 04 (Christian)

Tel: 070-311 80 32 (Dan)

E-post: info@arendus.se