Hem

Välkommen till Arendus.

Den gemensamma nämnaren i vår verksamhet är det historiska landskapet. De spår som människor har lämnat kvar i landskapet, det är spår som vi hjälper till att hitta, dokumentera, försöka förstå men också skydda och utveckla. Vi är ett oberoende konsultföretag inom kulturmiljövården och med mer än 30 års verksamhet inom fältet bistår vi företag, myndigheter och enskilda med att gräva ut, inventera, dokumentera och värdera kulturmiljön i samband med skilda former av exploateringar. Vi ser kulturarvet som en självklar resurs i god samhällsutveckling och samverkar med företag, organisationer och myndigheter för att skapa attraktiva kulturmiljöer.

Uppdragsarkeologi


Vi åtar oss uppdrag i hela den arkeologiska ärendekedjan med såväl utredningar som arkeologiska förundersökningar och undersökningar. Vi gör planeringsunderlag inför arkeologiska undersökningar och arbetar efter devisen att kulturmiljön ska komma in så tidigt som möjligt i planprocessen.


Läs mer

Landskapsanalyser och fysisk planering


Vi utför miljökonsekvensbeskrivningar och tar fram planeringsunderlag för hantering av kulturmiljövärden i samband med exploateringsprojekt och kan också erbjuda stöd åt beställare av arkeologiska undersökningar där samordning, projektkoordinering och kontroll av arkeologiska undersökningar ingår.


Läs mer

Nyheter:

2017-12-12

Med sommaren 2018 påbörjar vi ett nytt flerårigt forskningsprojekt som kommer att handla om vad vi kallar ”The Connecting Point”, ett projekt som syftar till att öka förståelsen av vikingatida aktiviteter längs den gotländska kusten. Länk till projektbeskrivningen finns här.

2018-05-20

För att följa EU's nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla den 25 maj, så har vi uppdaterat våra rutiner kring vår sekretesspolicy. Läs mer här.

2019-12-04

Nu finns anmälningsblankett uppe för 2020 års sommarkurs i arkeologi! Se till att komma med på en spännande resa i vikingatidens Gotland. Antalet deltagare är begränsat til 20 personer per vecka.


Här är länken till kurssidan på Gotlands Folkhögskola och anmälningsblankett. För de som vill gå prövapåkurs sker anmälningarna direkt till Arendus via mail: info@arendus.se eller via blankett.

Arkeologikurser


Inom ramen för Gotland Archaeological Field School anordnar vi grävkurser på engelska. Främst är de anpassade för internationella studenter men vi har också haft en del svenska studenter genom åren. Den svenska grävkursen har i lite olika skepnader bedrivits i mer än 25 år och här tar vi i mån av plats även emot tillfälliga kursdeltagare som vill "pröva-på".


Läs mer

Socialt

Gillar du oss? Besök oss gärna i andra kanaler

Copyright 2020 © All Rights Reserved

ARENDUS AB

Specksrum 6

621 55 VISBY


Tel: 070-597 96 04 (Christian)

Tel: 070-311 80 32 (Dan)

E-post: info@arendus.se