Grävkurser

Arkeologikurser

Tyngdpunkten i Gotlands arkeologiska fältskola ligger i de 2-4 veckors kurser som vi genomfört under ca 25 års tid på Gotland. Vi genomför dessa kurser i samarbete med folkhögskolan i Hemse. Anmälan till kommande sommars kurs (2019) görs här till Gotlands folkhögskola.


Vi kommer även 2019 ha en prövapåkurs för externdeltagare för de som vill känna på detta med fältarkeologi, i form av en minikurs på 4 dagar som går mellan måndagen den 8 till torsdagen den 11 juli. I kursen ingår fältundervisning och all utrustning för grävningen. Det bör noteras att boende och transporter till och från grävlokalen inte ingår utan måste ordnas personligen. För mera info om prövapåkursen och för att anmäla sig, hör av er till oss, exempelvis genom denna anmälningsblankett.


I de ordinarie kurserna ingår såväl ett antal föreläsningar som exkursion, helpension och all nödvändig grävutrustning, förutom personliga persedlar som handskar, knäskydd etc. Siktet för 2019 års fältkurs är nu inställt på ett spännande kustparti i Eke socken på södra Gotland, där vi kommer att belysa frågan om vikingatida aktiviteter längs kusten. Vi kommer att undersöka både gravar och andra lämningar. Ett forskningsprogram för det kommande projektet "The Connecting Point" kan laddas ner via denna länk.


Kursen med internationell inriktning ges på engelska och är främst anpassad för utländska arkeologistudenter på avancerad nivå, medan den svenska kursen vänder sig till amatörarkeologer och historieintresserade. Kurserna ges under handledning av Dan Carlsson tillsammans med Arendus övriga medarbetare. För mer information om kurserna besök den officiella hemsidan, www.gotland-fieldschool.com eller hör av er till oss.